Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Szanowni Państwo, 

zawiadamiamy, że 6 czerwca 2023 roku (wtorek) w sali C/0.38 na Wydziale Humanistycznym UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, blok C) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”: 

I termin – godzina 17.00; 

II termin – godzina 17.30. 

Planowany porządek sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco: 

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.
 2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2022 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 6. a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Via Linguae” za rok 2022;
 7. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
 8. c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 9. d) udzielenia Zarządowi „Via Linguae” absolutorium.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Bezpośrednio po obradach Walnego Zebrania Członków zapraszamy do wysłuchania wykładu nt. „Feminatywy, maskulinatywy, osobatywy, neutratywy, dukatowy. Kim jestem? O kim mówię? Do kogo mówię?”, który przedstawi prof. dr hab. Jolanta Tambor. 

 

Z uwagi na powagę podejmowanych zagadnień uprzejmie prosimy o obecność. 

Z wyrazami szacunku 

w imieniu Zarządu „Via Linguae” 

Ewa Ficek