Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” odbędzie się dnia 28 marca 2019 roku (czwartek) w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro).

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” odbędzie się dnia 28 marca 2019 roku (czwartek) w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro):

I termin – godzina 17.00;

II termin – godzina 17.30.

Planowany porządek sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.

2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2018 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4. Dyskusja nad sprawozdaniami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Via Linguae” za rok 2018;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

d) udzielenia Zarządowi „Via Linguae” absolutorium.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

8. Wybór Komisji Rewizyjnej.

9.  Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Bezpośrednio po obradach Walnego Zebrania Członków zapraszamy do wysłuchania wykładu nt. „Mowa nienawiści – rekonesans prawnokarny i lingwistyczny”, który przedstawią dr hab. Katarzyna Wyrwas i dr Marzena Szymków-Gac.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia „Via Linguae”