Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” – nowy termin!

Szanowni Państwo,

 

niniejszym informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 września 2020 roku (czwartek):

I termin – godzina 15.30;

II termin – godzina 16.00.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną tegoroczne Walne Zebranie Członków będzie miało formę spotkania online za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Informacje techniczne z linkiem do spotkania podamy jego uczestnikom e-mailowo. Planowany porządek obrad przedstawia się natomiast następująco:

 

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2019 (sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe).
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

 

Wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” uprzejmie prosimy o obecność.