Wykłady dr Ewy Ficek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

21 lutego br. ponownie odwiedziliśmy gościnne mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. W tym dniu dr Ewa Ficek, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”, przedstawiła uczniom tej szkoły dwa wystąpienia, w których centrum – jak na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przystało – znalazł się język polski. Uczniowie klas pierwszych i drugich nie tylko mieli okazję wysłuchać wykładów pt. Do Tych (Tychów?) ze szczebrzeszynianką po nowe lewisy? O nazwach własnych i pospolitych uwag kilka oraz Z polszczyzną za pan brat, czyli o normie, błędach i zwyczaju językowym raz jeszcze, lecz także podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat pierwotnego znaczenia nazw miejscowych z najbliższej okolicy czy problemów poprawnościowych, z jakimi się borykają.

Warto dodać, że pomysłodawczynią tego ciekawego wydarzenia była Członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego „Via Linguae”, mgr Małgorzata Bartosik.