Wykłady dr Eweliny Tyc i dra Adama Warzechy w ramach spotkań Koła Naukowego „Komunikator”

W ramach spotkań Koła Naukowego „Komunikator” studenci wzięli udział w cyklu miniwykładów, którego partnerem było Stowarzyszenie „Via Linguae”. Na zaproszenie Koła odpowiedzieli wykładowcy Instytutu Językoznawstwa – dr dr  Ewelina Tyc i Adam Warzecha, którzy zechcieli podzielić się ze studentami swoimi zainteresowaniami badawczymi. Wystąpienie dra Adama Warzechy zatytułowane „Reklama 2021+. Wyzwania, zmiany, ograniczenia”, które odbyło się 14 stycznia br., było doskonałą okazją do rozmowy na temat kondycji reklamy w obliczu pandemii oraz sposobów pozyskiwania odbiorców za pośrednictwem coraz bardziej finezyjnych środków wyrazu. Z kolei zorganizowane 25 lutego spotkanie z dr Eweliną Tyc na temat „Autobiografia w medialnym wydaniu (na przykładzie Nieautoryzowanej autobiografii Kuby Wojewódzkiego)” pozwoliło jeszcze lepiej zrozumieć fenomen przekazów medialnych o charakterze autotelicznym. Wystąpienie było inspiracją do rozmowy na temat tego, gdzie leży granica między autentycznością a kreacją bohatera medialnego. Oba wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, stanowiąc okazję do wzajemnej wymiany myśli.