X Chorzowski Festiwal Nauki

W dniach od 12 do 16 marca 2018 r. już po raz dziesiąty odbył się Chorzowski Festiwal Nauki. Pod hasłem „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” zorganizowano w ramach Festiwalu liczne aktywności naukowe, jak laboratoria, warsztaty pokazowe i komputerowe,  prezentacje, seminaria oraz wykłady.

 

W dniach od 12 do 16 marca 2018 r. już po raz dziesiąty odbył się Chorzowski Festiwal Nauki. Pod hasłem „Nasze dziedzictwo – nasza przyszłość” zorganizowano w ramach Festiwalu liczne aktywności naukowe, jak laboratoria, warsztaty pokazowe i komputerowe,  prezentacje, seminaria oraz wykłady.

Z ramienia Stowarzyszenia „Via Linguae” dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, członkini Zarządu, przedstawiła wykład z prezentacją na temat: „Rola dawnej prasy w podtrzymywaniu polskości na Górnym Śląsku”. Wykład miał miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie dnia 15 marca 2018 roku.