Zagrajmy! Zapraszamy na warsztaty dydaktyczne

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty przygotowane z myślą o rozwijaniu umiejętności dydaktycznych. Temat warsztatów to: Gra w klasie – czyli dlaczego warto gamifikować lekcje. Swoją wiedzą podzieli się z nami Alicja Podstolec. Zapraszamy na to niesamowite spotkanie edukacyjne, które odbędzie się w środę, 23 lutego o godz. 17.00.

Spotkanie będzie miało formę zdalną za pośrednictwem platformy MS Teams (link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU3N2M1Y2ItY2FjOS00NDA1LWFmOWYtZTlkNzZiMTk5YmRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2261731463-7675-43eb-98f3-5203d140b029%22%7d).

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia „Via Linguae”

 

Alicja Podstolec to nauczycielka języka polskiego w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu oraz wykładowca języka migowego, praktykuje nauczanie przez zachwyt. Jest autorką kilkunastu artykułów z zakresu dydaktyki oraz językoznawstwa, współredaktorką dwóch tomów serii „W świecie logopedii”, współautorką e-booka „Turlane lekcje, czyli kostki na polskim. 20 pomysłów na niezwykłe lekcje języka polskiego”, prowadzi blog https://nieprzecietnelekcje.blogspot.com/. Ambasadorka Wakelet, Nearpod Certified Educator, Superbelfer RP.