Zapraszamy na szkolenie „Świeżość w edukacji”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Świeżość w edukacji. Jak aktywizować uczniów do nauki”, które poprowadzą dla nas Olga Szwed i Magdalena Wojciechowska. W czasie szkolenia Członkowie Stowarzyszenia będą mogli dowiedzieć się, jak motywować uczniów do nauki poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych i nieszablonowych pomocy dydaktycznych. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17:00. Podajemy Państwu link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E5MzE2NWUtNDljMi00YjdmLWI4MmEtNzgxZjBhNzZlNmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2261731463-7675-43eb-98f3-5203d140b029%22%7d
 
Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia „Via Linguae”

—————–
Olga Szwed – filolożka angielska i francuska, nauczycielka języka angielskiego w XI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Dyplomowana tutorka. Ciągle się rozwija, ukończyła wiele szkoleń poświęconych dydaktyce, a zdobytą wiedzę testuje w praktyce. Zainteresowana kreatywnymi metodami nauczania, motywowaniem i inspirowaniem uczniów, a także wykorzystaniem narzędzi dostępnych w sieci do nauczania zdalnego. Prywatnie, jako twórcza dusza, pasjonuje się rękodziełem i home stagingiem (wystrojem wnętrz nieruchomości pod sprzedaż lub wynajem).

Magdalena Wojciechowska – doktor nauk matematycznych, wykładowca matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, nauczycielka matematyki w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, laureatka nagród w dziedzinie edukacji, w tym laureatka w konkursie „Kierunek – innowacja” organizowanym przez MEN w 2021 roku. Interesuje się nowoczesnymi i nieszablonowymi metodami w edukacji. Dąży do zmiany polskiej edukacji, zaczęła od siebie i swojego warsztatu pracy. W wolnym czasie gra w planszówki, słuchając w tle muzyki latino.