Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”

4 maja 2022 roku Zarząd Stowarzyszenia spotkał się na zdalnym zebraniu, podczas którego omówiono kwestie sprawozdawcze za rok 2021 oraz przedyskutowano plany finansowe i merytoryczne w bieżącym roku. Przedmiotem ustaleń były także bieżące sprawy organizacyjne.