Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”

28 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”. Podczas spotkania w formie zdalnej ustalono szczegóły Walnego Zebrania Członków „Via Linguae” oraz zebrania wyborczego, podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia.  Podjęto także kwestie podsumowujące bieżącą kadencję: ewidencję dóbr Stowarzyszenia, sprawozdania za miniony rok oraz składki członkowskie. Tematem zebrania były także aktywności członków Stowarzyszenia i inne bieżące sprawy organizacyjne.