Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”

15 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”, które miało formę zdalną. Podczas zebrania podjęto stosowne uchwały, omówiono protokoły do przygotowania na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz zaplanowano przeniesienie dokumentów i przedmiotów będących własnością Stowarzyszenia do nowej siedziby Wydziału. Przedmiotem dyskusji były także bieżące sprawy organizacyjne.